MÜZİK ÖTESİ

Tayyip Erdoğan'ı kim yarattı?

Atlantisten Gelen Adam - 6 Mayıs 2015

Bazılarınız "Allah yarattı" diyebilir, saygı da duyabiliriz ama biz bir politik figür olarak RTE'nin nasıl yaratıldığına dair bir bakış açısını paylaşmak istiyoruz 3 Fidan'ı andığımız şu günlerde...

Tayyip Erdoğan'ı kim yarattı?

Deniz Gezmiş ve Mustafa Kemal hakkında...

Türkiye'de Deniz Gezmiş gibi marksist devrimciler ABD emperyalizmine karşı bir mücadele yürütüyorlardı. O zamanlar TC'de militan bir milliyetçi hareket yoktu ve Kemalizm sol etkisindeydi bkz: Sol Kemalizm, Yön Hareketi ve Doğan Avcıoğlu. Hatta süreç içerisinde gericiliğe teslim olan Türk ordusu içinde bile marksist devrimci subaylar vardı hem alt kademede hem de üst kademede...

Dolayısıyla "Atatürkçüler" ile marksist devrimciler arasında kısmi bir ittifaktan bile söz edilebilirdi. bkz: Gardrop Atatürkçülüğü ve Nadir Nadi: "Ben Atatürkçü Değilim".

27 Mayıs hareketi sonrasında "Mustafa Kemal" fikriyatının sol ile yakınlaşmasını ve burjuva demokratik devrimin sosyalizme ilerlemesini engellemek için Atatürkçülüğün içi anti-komünizm virüsüyle boşaltıldı ve tamamen içi boş bir kemalizm türetildi. Bu süreç Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının bizzat "Atatürkçü" ordu tarafından katledilmesi, sonra iyice coşan genelkurmayın Solcu Atatürkçüleri de tasfiye etmesiyle kendisine Atatürkçü diyen ama beyni olmayan boş bir güruha meydan bırakılmış oldu Bkz: Kenan Evren.

Peki varolan sol ve sağa ne oldu? Sol, genelkurmayın sayesinde Kürt hareketine ve yine sağ genel kurmay sayesinde dinci milliyetçi hibrit bir ideolojiye evrildi ve sonuç RTE oldu.

 Peki Tayyip gibi birinin önü nasıl açıldı?

Bu halkın doğal önderleri, gerçek gençlik liderleri olan devrimci gençleri genelkurmayın askeri mahkemelerde sistematik katletmeye başlaması 1972 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının öldürülmeleriyle ivme kazandı.

Genelkurmayın 1980 yılındaki darbesiyle bırakınız devrimci gençleri, aklı vasadın üstünde çalışan hemen herkes hapishanelere atıldı, kovuşturmaya uğradı ve işkenceye uğradı.

Uygulanan insanlık dışı zorbalıklarla Türkiye halkı Cumhuriyet devriminden bu yana en büyük bilinç dumuruna uğratıldı. Tüm bu süreçlerde "eli Kuran tutan gençler" yani Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül gibi hayata ve insanlığa dair en ufak bir vizyonları olamayan ancak tek pozitif (?) özellikleri OLAYLARA KARIŞMAMAK olan korkak gençler politikaya özendirildi, yolları açıldı. Kemalizmin en gerici yorumu olan "Türk-İslam Sentezi" devletin resmi ideolojisi haline dönüştürüldü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi giderek gericileşen bir yönelimle artık akıl ve mantık dışı bir ideolojiye endekslendi.

Tıpkı Dr Frankenstein'ın canavarı gibi beslendi ve büyütüldü Tayyip, genelkurmayca genleriyle oynanmış Türkiye toplumunun en doğal sonucudur.

Tayyip Erdoğan'ı kim yarattı?Yazılarımızı Facebook'tan takip etmek için: