MÜZİK ODASI

Etimolojik Fahişeliğin Müzikal Varyantı: Piyasa Rock (Kolpa-Rock)

Atlantisten Gelen Adam - 5 Haziran 2012

Özü itibariyle "piyasalaşma" kavramının bir müzikal form olarak rock özelinde getirdiği -ya da sürekli bir yeniden üretim mekanizmasıyla kendini dayattığı- kalitesizlik mefhumu üzerinden özelleştirme (piyasalaştırma) güzellemelerinin ucuzlaştırma/yavanlaştırma/sıradanlaştırma olgularının etimolojik-fahişelik yoluyla anlam kargaşasına yol açtığı aşikardır. Aslında piyasa-rock diye bir şey yoktur; Ucuz/Sıradan/Yavan Rock diye bir şey vardır. Konuyu açalım:

Konfeksiyon Tipi Üretim: Türk(iye) Rock Müziği
Etimolojik Fahişeliğin Rock Müziğe angaje olması ya da piyasa rock'ın egemenliği elbette ki seksenli yılların sonunda varolan tüm yaşam/kültürel normların romantik anlamlarının iğdiş edilmesi ile başladı. Bunun en somut göstergesini özelleştirme (liberalizasyon) adı altındaki -ki etimolojik fahişeliğin gündelik yaşama en kahpece sirayet eden kelimelerinden biridir özelleştirme; "özel" olan bir şey yoktur bildiğiniz gibi; soysuzlaştırma/yabancılaştırma/dışlama ve bencillik vardır- saldırıda tesbit etmek mümkündür: A'dan Z'ye Türkiye halklarının bilinçaltına başta Doğan medya olmak üzere merkez medyanın etimolojik-pezevengleri kanalıyla gerçekleştirilen tecavüzler silsilesi Yavan-Yurttaşlık Cumhuriyetinin underground(?) cenahını hepten etkilemiştir.

Etimolojik Fahişeliğin Müzikal Varyantı: Piyasa Rock (Kolpa-Rock)

Underground(?) Cenahın Önemi ve Önemsizliği
Önemini ya da önemsizliğini yurtta incelemezden önce Garb memleketlerinde anti-sovyetik akımların nereden beslendiğini, hangi görüngüler altında enformasyon bombardımanıyla kitle iletişiminin yerel ve evrensel kaynaklar yoluyla nereye (liberalizasyon) ve nasıl (heavy metal & hardrock) yönlendirildiğini bir anımsamanızı öneriyorum: Yapacağınız şey youtube'a 1989 Moscow Music Fest yazmanız. (Bu festivalde bizzat yeralan dostumuz ve aynı zamanda delikasap yazarı olan Veysel Barışsever'in eski sovyet coğrafyasında kitlelerin kandırılması ve halk kitlelerinin bir günde nasıl paralarının pul olması ve ekonomik liberalizasyon sürecinin -devlet hırsızlığı, legal soygunculuk- işletilmesinde heavy-metal ve özgürlük gibi olguların nasıl kullanıldığı mes'elelerinde yorum kısmına fikirlerini yazmasını dilerim zira aynı bokun laciverdi Türkiye'de de işleme konulmuştur, AKP'nin Blue Jean'e reklam vermesi ya da kırk yıllık kaşar/lanmış bir kısım kolpacı sosyalistin AKP'nin göt-deliğini yalaması ve saire, ve saire, ve saire). Benim tek cümlelik tezim: Sovyet gençliği/sovyet metalcisi/özgürlükçüsü/rocker'ı büyük bir ahlaksızlık, ikiyüzlülük ve illizyon ile heavy-metal tramvayı eşliğinde kandırılarak vaadedilen topraklara değil kapitalizmin kör kuyusuna, liberalizmin cehennem çukuruna Auschwitz'deki cesetler misali doldurulmuşlardır.

Burada en çok dikkatinizi çekebilecek olan realite seyirciler arasında Kızıl Bayrakların, Orak Çekiçli bayrakların çokluğudur. (Liberalizasyon fırtınası öncesi sessizlik; yüzbinlerce rock fanının despotik-otoriter-ergenekoncu(?)-darbeci SSCB bayrağına sahip çıkması manidar değil midir? Değildir zira bizzat organizasyon komitesi şartların uygun olmasını beklemektedir (muhtemelen o alandaki insanların yüzde 80'inin komünizmle bir derdi olmadığı gibi liberalizmin ne menem bir alçaklık olduğunun bırakınız farkında olmayı; en basit manada kapitalizmin ne olduğundan bihaber olmaları gibi bir tuhaf durumun da varlığı enteresandır, bu yüksek oktavlı bilinç(siz)liğe rağmen bunca yıl iyi dayanmış bürokratik sosyalizm!)

Etimolojik Fahişeliğin Müzikal Varyantı: Piyasa Rock (Kolpa-Rock)

Konuya bir sonraki yazımda devam edeceğim. (Gelecek Yazı: Piyasanın Ruh-Öldürücülüğü ve Müzikal Yaratıcılık Üzerine)

twitter.com/atlantisliadam

facebook.com/muratardafanYazılarımızı Facebook'tan takip etmek için: