ÇAYDANLIK

"Yavşak Tipi Şeriatizm"

Atlantisten Gelen Adam - 12 Ocak 2011

Ilımlı İslam rejimi de sinsiydi ama hiçkimse Ilımlı İslam sürecini dahi özleyebileceğimizi tahmin etmezdi. Züğürt tesellisi olarak asla Türkiye İran Olmayacak diye kendini avutmaya devam eden safdillerin ise keyifleri iyice kaçmaya başladı, çünkü yok etek boylarıydı, yok içki yasaklarıydı yok flört fahişelikti derken yeni rejimin, bu dünyaya model olabilecek özgün sistemin ana hatlarının da çerçevesi yavaş yavaş oturmaya başlamıştı. Ne utangaç islami ılımlı model ne batı karşıtı devrimci pan-islamizm; yeni modelimizin ismi, hayırlı uğurlu olsun: "YAVŞAK TİPİ ŞERİATİZM"

"Yavşak tipi şeriatizm" uygulayıcılarının en belirgin özelliği konuşurken yüzlerinde küstahlık ve yavşaklık bileşiminden oluşan, kekremsi bir gülümseyişin peydahlanmasıdır. Enteresan bir yüz tombulluğuna eşlik eden rahat tavırlar ağızlarından her çıkan lafın yalan olmasını engelleyememekte; bilakis, doğru söyleseler dahi (ah o yavşak gülümseme) ve gözbebeklerindeki o fıldırlık sebebiyle daimi bir şüphe uyandırırlar.

"Yavşak tipi şeriatizm"de sakal zorunluluğu yoktur.

"Yavşak tipi şeriatizm"in resmi adı "İleri Demokrasi"dir ve "Yavşak Tipi Şeriat" Militanlarının rejimi nitelerken İleri Demokrasi harici nitelemelerde bulunması yasaklanmıştır. "Yavşak tipi şeriat"da Hz. Muhammet'ten sonra gelen rehber Machiavelli'dir.

Yavşak Tipi Şeriat İdeolojisinin en büyük düşmanları, sırasıyla: 1-Dürüst ve samimi inançlı ve fakat bilinçli müslümanlar, (Sayıları az olmasına rağmen en çok bunlardan çekinirler) 2-Yalandan uzak yaşayan temiz yurttaşlar (Statükocular) 3-Sosyalistler (Katli Vacip!!!Şeytandırlar!!!Amenna!!!)

Yavşak tipi Şeriatizm ideologları arasında çok sayıda ateist, hristiyan, putperest ve hatta ileri demokrasi icabı "SATANİT" dahi bulunabilir. (Machiavelli'ye tapmak yeterlidir)

Tanrıtanımaz olanlarının mesleği ağırlıklı olarak gazeteciliktir. Laiklik derken anksiyete geçiren ruh hallerinden dolayı suratlarındaki yavşak ifade, yerini gergin bir belirsizliğe bırakıp balmumu heykelini andırır bir biçime bürünür.

Heykel deyince, "Yavşak Tipi Şeriatizm"in, İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan tipi rejimlerle en benzerleştiği mesele sanat ve en fazla heykel konusunda ortaya çıkar. Her konuda "serbesti" yanlısı olan yavşak tipi şeriatizm, bireysel ve toplumsal özgürlükler, kadın özgürlüğü ve kendini ifade özgürlüğü konusunda gerçek yüzünü ortaya serer. Bu tip özgürlüklerin çağdışı istekler olduğu savunulur. Bale belaltı sporu, heykel tükürülmesi gereken bir uğraşı, rock müzik ise ahlaksızlıktır.

Yavşak Tipi Şeriatizm ideolojisinin tanrısal, uhrevi, manevi hedefleri yoktur, kapitalizmin en vicdansız versiyonunu tatbik etmek için dini olabildiğince kapitalizme yedirmek bu dünya görüşünün amentüsüdür.

Din ile maskelenen kapitalizmin helal olduğuna inanılır.Yazılarımızı Facebook'tan takip etmek için: