ÇAYDANLIK

12 Eylül'den bu yana "31" kere maşallah, tamam İnşallah

Deli Kasap - 12 Eylül 2011

12 Eylül'den bu yana

Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği faşist darbeden bu yana tam 31 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin taşeron olarak kullanılıp Türkiye'nin bugünkü saçma sapan düzenine giden yolun temellerinin atıldığı bu akıl-dışı faşist darbe bir ikiyüzlülükler parodisidir.

Bu insanlık dışı tezgah, Amerika'nın Ortadoğu'da gerçekleştirdiği en başarılı kontr-gerilla operasyonuyla, arka planında tarihe geçen ve yeni kuşakların ibretle izleyeceği bir acımasızlıkla uygulanmıştır. 12 Eylül faşist darbesi, binlerce masum insanın işkence tezgahlarından geçirilmesi suretiyle kotarılmıştır ve amaçları arasında Türkiye'de çalışan kesimlerin liberal ekonomiye koşulsuz uyumlu birer makine dişleri haline dönüştürülmesi, emekçi bilinçlenmesinin dumura uğratılması, ülke halkının evrensel değerlerden hem nicel hem nitel açılardan uzaklaştırılması, kendine yabancılaştırılması ve en nihayetinde, işçi sınıfının Amerikan çıkarlarına ters düşebilecek liberal ekonomi karşıtı ilerici fikirlere eğilimlerinin Pentagon'da yarattığı endişelerin ortadan kaldırılması gibi insanlığa ve vicdana ters uygulamaların hayata geçirilmesi yeralmaktadır.

Bilindiği gibi Pentagon, AMERİKAN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI demektir ve Türk Silahlı Kuvvetleri Pentagon'un ucuz birer memuru gibi iş görerek, bu vatanın en kıymetli evlatlarını, Türkiye'de yeşermekte olan devrimci gençliğin halkını gerçekten seven yurtsever parlak kız ve erkek çocuklarını insanlık tarihinin görebileceği en vahşi yöntemlerle katletmiş, tasfiye etmiştir.

Pentagon, CIA kontrolünde Latin Amerika'nın yoksul halklarına uyguladığı tarifeyi bizim ülkemize de uygulamış, yıllar içerisinde önce faşist MHP ve türevi siyasi oluşumları kurdurup finansal ve ideolojik destekleyip sola karşı milis eylemlerin yürütücüsü olmuştur. Süreç içerisinde devrimci gençliği terörize etmiş, devrimci gençliğin bir kısmının içine sızarak halkın sosyalizm ile temasını şeytanca bir kurnazlıkla sekteye uğratmış ve faşist MHP ve paramiliter bazı örgütleri kullanarak Türkiye'de bir iç savaş görüntüsü aksettirmeyi başarmıştır.

12 Eylül faşist darbesi görünürde Silahlı Kuvvetlerin bir operasyonu gibi gözükse de tamamıyla halk düşmanı, yurt ve insanlık haini Turgut Özal'ın ideolojik tetikçiliğiyle perde arkasından Birleşik Devletlerce yönetilmiştir.

Öncekilerinin hakkını yemeyelim; Türk hükumetleri 65 senedir Amerikan kontrolünde, az gelişmiş ilkel ülkelerin kaderi kukla bir demokrasicilik oyunu çerçevesinde idare-i maslahatçılık vazifesini başarı ile götürmektedir.

Günümüzde iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Eylül faşizminin ideolojik anlamda en güçlü versiyonudur ve 12 eylül faşist darbesinin en başarılı olduğu tepe noktasıdır. 

12 Eylül faşist darbesi ilk defa AKP elbisesiyle halkın geniş kesimlerine kendini kabul ettirebilmiştir.
12 Eylül faşist darbesi, 24 ocak kararları denilen, ABD'nin memuru Turgut Özal'ın kaleme aldığı, işçi sınıfının soysuzlaştırılması, Türkiye burjuvazisinin konumunun sağlamlaştırılması ve halkın geniş kesimlerinin ivedilikle yoksullaştırılmasının uygulamalarının Türkiye'ye zorla dikte edilmesi üzerine bina edilmiştir.

Bugün 12 Eylül rejimi iktidarda en güçlü olduğu şekilde yeralmaktadır.

12 Eylül rejimin sahte demokrasi oyununa hayır!

12 Eylül'ün dindar görünümlü soytarılarının faşist partisine hayır!

31 Kere hayır!

FAŞİZME HAYIR!

Teslim olmayacağız, iktidarın yalanlarına biat etmeyeceğiz, gerçeği her ne pahasına olursa olsun haykıracağız.

Mücadeleden bıkanlara, yorulanlara ve kafası karışıklara hatırlatmak isteriz:

Sen sıçarken faşizm büyüyor!

Deli Kasap

12 Eylül'den bu yana
 Yazılarımızı Facebook'tan takip etmek için: